3 de novembro de 2015

Encontro con... Cibrán Arxibai

Con motivo do Día da ciencia en galego encontrarémonos co matemático Cibrán Arxibai.

Autor do blogue Carta xeométrica, Cibrán é unha das voces máis informada e activa da resistencia en favor do uso da lingua galega nas materias tecno-científicas. Ao tempo, é un imprescindíbel observador e analista da nosa realidade sociolingüística.

Ningún comentario:

Publicar un comentario