1 de novembro de 2017

As viaxes científicas


A ONU declarou 2017 Ano Internacional do Turismo Sostible. Foi unha excelente idea adaptalo, entre nós, como 2017 Viaxes pola Ciencia.

IGACIENCIA explícanos as razóns e as propostas:
  • Conmemorar a viaxe do Beagle
  • Conmemorar as viaxes de Domingo Fontán para elaborar a Carta xeométrica.
  • Reivindicar o Camiño de Santiago como modelo de viaxe sostible.
  • Realizar actividades coa tecnoloxía viaxeira, como o GPS, SIX...
  • Implicar a outra materias no Ano internacional.
Actividades sinxelas, eficaces e non careiras que nos propoñen son:
  • Manexar o GPS. Entender o sistema de coordenadas GPS e os sistemas de visualización xeográfica como GoogleMaps ou Openstreetmaps.
  • Experiencias relacionadas coa orientación. Recrear os primeiros compases cunha agulla imantada sobre unha cortiza flotando nun recipiente con auga.
  • Expoñer no centro educativo a serie de carteis sobre Darwin e a Evolución.
  • Parcicipar no concurso de actividades con GPS.
  • Buscar en novacarta.eu as paisaxes e os miradoiros do norte de Galicia que os fan famosos. .


Ningún comentario:

Publicar un comentario