15 de marzo de 2019

Día internacional de π


3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592307816406286208998628034825342117067982148086513282306647093844609550582231725359408128481117450284102701938521…

[Quen atope o erro, que avise]

Ningún comentario:

Publicar un comentario