4 de abril de 2018

O libro de divulgación científica máis antigo da historia

Xa tardabamos demasiado en agradecer o enorme traballo que a Asociación de tradutores galegos fai pola nosa lingua. Tamén é certo que, dentro do catálogo de obras que poñen á nosa disposición, non abundan as lecturas de ciencia (nada diferente do que sucede no noso mundo editorial).


Para os afeccionados á ciencia, nada mellor que o Arenarius de Arquímedes, en tradución de José Nicanor Alonso Álvarez e Miguel Ángel Mirás Calvo, como presentación de  BIVIR.

O "Arenarius", de Arquímedes, trátase probablemente do libro de divulgación científica máis antigo da historia. Nel, Arquímedes explícalle ao rei Gelón II, tirano de Siracusa, como, contrariamente ao que a xente pensa, o número de grans de area que se precisan para encher o Universo, é finito. Para iso debe, tras estimar o tamaño do Universo, establecer un método que permita expresar números grandes (o sistema de numeración grego non permitía expresar números superiores a cen millóns). Este texto conta tamén cun gran valor histórico, xa que nos informa dos sorprendentes coñecementos astronómicos da época (comprobamos que non só consideraban que a Terra era esférica, e non plana, senón que chegaron a calcular o seu perímetro con grande exactitude, séculos antes de que Colón pensara en chegar ás Indias circunvalando o globo). Ademais, temos a primeira noticia na historia dun modelo heliocéntrico, anticipándose máis de mil anos a Copérnico. [Presentación do libro en Bivir, Biblioteca Virtual de Literatura Universal en Galego ]

Ningún comentario:

Publicar un comentario