3 de febreiro de 2015

Lecturas: La partícula al final del universo / Sean Carroll

Os protagonistas deste libro son o bosón de Higgs e o descubridor do mesmo, pero non o señor Higgs, senón o gran colisor de hadróns controlado polo CERN. 
 

La partícula al final del universo explica a historia e o funcionamento da "máquina máis grande e máis complexa que o ser humano  construíu xamais" e, simultaneamente, na liña dese apaixonante oxímoro científico que anoa a física de partículas coa cosmoloxía para xerar un intento de explicación da realidade, describe a singular posición no cadro do modelo estándar do que é o seu descubrimento máis relevante: o bosón de Higgs, esa palpitación dun campo sustentado sobre o baleiro que fai que as partículas elementais teñan masa.


Como ocorre na maioría dos libros de divulgación física, este de Sean Carroll, ademais de tratar dun aspecto concreto do seu ámbito de interese (aquí, o bosón de Higgs), aproveita tamén para repasar certos fundamentos da especialidade: neste caso, tanto nos tres primeiros capítulos do libro como nos tres apéndices que contén, Carroll describe as liñas fundamentais dese chamado modelo estándar da física de partículas.


Polo demais, á parte do interese concreto que ten o libro pola súa explicación in extenso do bosón de Higgs e dos fundamentos históricos, científicos, técnicos e humanos do colisor de hadróns, a obra de Carroll fai precisións clarificadoras para o afeccionado sobre un concepto de innegable opacidade como é o de campo, e, en concreto, sobre o de campo cuántico, cuxo protagonismo na orixe mesma do universo e na discusión do concepto de baleiro ou de nada física é evidente. (C.M.)

CARROLL, Sean (2013): La partícula al final del universo: Del bosón de Higgs al umbral de un nuevo mundo. Debate. Barcelona.

Desde A Marela Tarabela

Ningún comentario:

Publicar un comentario