29 de abril de 2014

Toc - toca: observación de minerais

Este ano foi declarado pola Asamblea Xeral das Nacións Unidas como o Ano Internacional da Cristalografía.
 
Para conmemoralo decidimos expoñer unha pequena colección de minerais, seleccionada polo departamento de bioloxía e xeoloxía, e describir as súas estruturas internas, que non son outra cousa que átomos perfectamente ordenados no espazo.


Cando unha substancia ten este tipo de estrutura dise que é "cristalina". Pola contra, se unha substancia non é cristalina decimos que é "amorfa" e que, polo tanto, as partículas que a forman están desordenadas.

Un exemplo dun material amorfo é o vidro, mentres que exemplos de materiais cristalinos témolos nos minerais: seixo, pirita, diamante,...

Sabes agora distinguir entre "vidro" e "cristal" ?

Nesta presentación resumimos as características que teñen os minerais:

Ningún comentario:

Publicar un comentario